logo

Dynnargh – Nowodhow

English version of this page
English


Dynnargh dhe'n Orsedh Kernow!

Ni a'th helow hwithra agan le. Omma y hyllydh dyski a-dro dhe istori ha devedhyansow an Orsedh, porpos ha styr an solempnitys, agan kesstrivyansow bledhenyek, hwarvosow,agan kevrennow dres an bys ha'gan le y’n bys Kernewek kevos. An le nowythhes prest dhe synsi ynno an nowodhow nowyth.

Rag treylyans Sowsnek a neb folen, gwra klyckya mar pleg war an baner. Rag treylyans Sowsnek a neb folen, gwra klyckya mar pleg war an baner.

Y hwrug devnydh Gorsedh Kernow a’n lytherenans Kernewek Unys rag hy negys oll bys ha'n Kuntelles Kemyn Bledhenyek mis Metheven 2009 may hwrug hi degemeres an Furv Savonek Skrifys (FSS). Yma pub erthygel oll keworrys wosa an jydh ma y’n lytherenans nowyth.

Disavowans: Ny dal kemeres an pyth usi ynno po tybyans pynag derivys war gevrennow avel brys Gorsedh Kernow.

Gwra notya mar pleg bos pub derivas war an rosweyth ma ewnskrifys ha na yllir y usya hep kummyas.


Nowodhow dhyworth Berdh an Orsedh Kernow yn Awstrali

Bendigo

An Gool orth Eaglehawk (Bendigo Victoria) a veu attendys gans 23 Bardh an Orsedh Kernow, ha ledys gans Bardh Meur Maureen Fuller - Steren Mor. An solempnyta a veu synsys dhe'n Lowarthyow Canterbury hwegoll.

Bendigo
Rag derivas dhyworth Leanne Lloyd - Nanscarow a Bendygo klyckyewgh omma.

Vysyt dhe Ganberra

Canberra
Bob, Maureen, ha Tom - Libby ha Maureen


Rag derivas dhyworth Tom - Colon hag Enef yn Bendygo and Libby Luke - Rosen Wyn Bendygo klyckyewgh omma.


Solempnita Peran y’n Hen Benncita Kernow

St Piran Launceston

Orth 6wh Dydh Peran, Kernowyon a omguntellas yn Kastel Lannstevan, orth sel an tour Norman, rag iselheans bledhennek an baner Peran dhe brys mo. Ha’n golow ow kwannhe, pub lagas a grespoyntyas war an tour, ha’n ton Trelawny ow tos dhyworth an pibsagh, an baner a veu iselhes yn lent ha gans revrons. An gwel o hirethek ha sordya omglewans. Yth o gorfenn perfydh dhe jorna hag a veu spenys yn unn solempnya bewnans agan tassans. Gwrys yn ta Lannstevan!

Mester an Solempnyansow o Konseler Rob Tremain, Cryor an Dre Lanstefan ha’n piber o Rob Strike.


Solempnitys Peran 2014

Perran Sands
An kerdh dres Tewennow An Ger 2014

2a mis Meurth yn despit glaw poes ha gwynsow krev, yth esa hwath bush a enevow hardh neb a wrug an lavuryans bledhennek a-dreus an tewennow yn unn sywya an gwari Peran dhe’n grows geltek ha’n Oratri le may hyllens i gweles an avonsyans a ober palas usi ow bos kowlwrys war an le istorek posek ma hag ev ow tos ‘mes a’n tewas.

Perran Sands


Yth esa lies hwarvos dres Kernow ha tramor dhe solempnya S. Peran.

Redruth


Milyow a dus a diras war Resrudh rag an Gool Peran dy’Sadorn Kala Meurth. Baneryow Du ha Gwynn a drenijas dres an dre dhien ha’n keskerdh hir gans kansow a flehes skol a wias y fordh der an stretys gans ilow bew ha gwrythyoryon stret ow tidhana an bushys. Bardh Meur Maureen Fuller a gerdhas gans an Veres Resrudh, Judy Davidson orth penn an keskerdh. Orth an delow Tusbal, Bardh Meur a arethyas an bush kyns pub oll dhe gana Trelawny gans pashyon meur.

Redruth


Redruth


Lemmyn yn y 10ves bledhen, an keskerdh Pennsans a veu ledys gans Bardh Meur, yn herwydh Mer Pennsans ha bardh Phil Rendle – Baneroniethor, gans kesverdh, eseli Kowethasow Kernow Goth leel ha tus a vri dinasek. Sywys gans moy es 500 flogh dhyworth skolyow leel, pub ow tegi aga baner aga honan, an keskerdh a wias y fordh war-nans Penn an Kawns hag yn-rag dhe Lowarthow Morrep.

Penzance


“Nyns eus travyth gwell rag omglewes kernewek es sevel baner, omvaylya yn brith ha mos dhe gerdhes”, yn-medh Bert Biscoe – Vyajor gans Geryow, lewydh a Gernow Goth Truru hag ordenor a Geskerdh Dydh Peran bledhennek Truru. An Keskerdh a dhalathas orth An Gothow ha gul y fordh dhe gammow an Benneglos le mayth arethyas Bardh Meur an bushys yn Kernewek ha Sowsnek gans galow sordya dhe “dhyski a-dro dh’agas ertach ha konvedhes Kernow ha’n Gernowyon ha’ga strokas war an bys.” Redyewgh hy areth dien omma.

Klyckyewgh omma rag vydeo Aberfala, Porth Peran, ha Rysrudh


Nowodhow dhe les dhyworth an Statys Unys

Bill Curnow and Natasha Trethewey

Bill Curnow - Towednack a lever dhyn fatel esa dhodho a-gynsow chons dhe omvetya gans Natasha Trethewey, Prydydh Laureate a’n Statys Unys ha dhyworth an stat Mississippi. Delitys o Bill klewes del arwodhya hi hy ertach kernewek war du a’y hy thas ha fatel bos gwaytyans dhedhi neb prys dos dhe Gernow, vyaj re wrug hy thas, neb usi trigys yn Kanada, kyns es lemmyn.

Y’n eur ma, yn hy nessa termyn avel Prydydh Laureate S.U., hi a veu appoyntys wostalleth gans an Lyveryas a Guntelles yn 2012 avel 19ves synsores an wlas a’n sodhva dre enor meur hy bri na. Kyns degemerores an Piwas Pulitzer rag bardhonieth hi re dhegemeras piwasow ha kowethyansow dhyworth an Sel Guggenheim, an Sel Rockefeller, ha Kemmyn Genedhlek an Artys, pub anedha kowethyansow a skoodh an artys ha taklow gonisogethek.

Natasha yw Professores a Skrif Sowsnek hag Awenek orth Pennskol Emory yn Atlanta ha re dhyllas kuntellesow a’y bardhonieth dres lyver anfugieth.

Hag ev ow mos yn kerdh, Bill a ros dhedhi y bynn lappet Kernewek-Amerikanek, gans an banerow Sterennow ha Linennow ha S. Peran skoodh ryb skoodh, hag a leveris dhedhi: “Yth on ni prout ahanas, Keniterow Jenny”.


Derivas Kuntelles Konsel an Orsedh mis Hwevrer 2014

GK Council

Pol Hodge Mab Stenak Vur a veu gelwys kewsel war desten a Gesstrivyansow an Orsedh hag ev a ros y brederow avel breusyas a glassow flehes ha fatel yllir omworra gans skolyow kernewek. Y feu ervirys y fia hemma kemerys pella gans bagas le.

Pat Parkins re beu appoyntys avel Ordenores Hwarvosow rag an Esedhvos.

Solempnita an Awen a vydh y’n Plen an Gwari Peran an 22ns mis Metheven.

Y feu ervirys y fia kreatys komodita PayPal war wiasva an Orsedh dhe allosegi Berdh dhe ragerhi aga leow warlinnen. Dasskrifow a’n post dhe Verdh heb ebost a vydh danvenys del yw usys maga ta.

Y fydh Keskusulyans an Orsedh 2014 henwys – ‘Gorra an wologva gernewek ha kernewek arnowyth orth kolon a Merk Kernow’

Y sywyas derivadow dhyworth an is-kessedhegow.

An Kessedhek Amyttyans a dherivas re beu 23 person gelwys dhe dhos ha bos berdh hevlyna.

Bardh Meur a wra skrifa dhe Verdh dhyworth Milwaukee, SU, dhe wrontya kummyas rag aga huntellyans. Yma Kernow ha Vyajor gans Geryow ow towlenna mos hag yma gwaytyans y fydh an prydydh laureate Amerikanek Natasha Trethewey ena.

Folennik nowyth re beu pryntys hag y hyllir bos res dhe biw pynag usi ow hwilas kedhlow a-dro dhe Orsedh Kernow, ha’n Korf Laha daswelys re beu askorrys ynwedh yn furv lyvrik.

An geryans finel rag an Standing Orders a veu unnverhes ynwedh gans an Konsel hag y fydh an re ma askorrys ha lesrynnys dhe Verdh.


Gwarnyans an Orsedh Penntorr

Torpoint Proclamtion

Y fydh Gwarnyans an Orsedh Penntorr synsys dy’Sadorn 12ves a vis Ebrel dhe Benntorr. Gwiska pows a vydh y'n Penn Plas Aspioryon (PL11 2DG) dhyworth 10.00kh, ha res yw dhe bub Bardh bos gwiskys erbynn 10.45kh. An Solempnita a wra sywya dhe 11.00kh orth Park Rendel, Stret Kowbal, Penntorr PL11 2AX.

Y fydh sosten kavadow a-wosa yn Hel Eglos Sen Jago, Fordh Sen James, Penntorr PL11 2BH.

Yma gwiasva nowyth rag an Esedhvos 2014 www.an-daras.com/esedhvos2014


Kesstrivyansow an Orsedh Kernow 2014

A yllyn ni kovhe pub huni y fydh dydh degeans rag an kesstrivyansow 2014 Dy’Lun an 28ens a vis Ebrel.

Rag manylyon leun klyckyewgh omma rag tevesigyon, hag omma rag tus yowynk.


Dedhyas rag agas Dydhlyver – Displetyans 'Bude, Spirit of Place'

Bude Spirit of Place

Bardh an Orsedh Jonathan Ball – Tregarthen re venystras an displetyans ma hag a solempnyas Porthbud dre lies tremmyn. Y fydh synsys y’n Soler Willoughby, An Kay Gwara, Kastel Porthbud, dhyworth dy’Lun 24ns mis Meurth dhe 12ves mis Ebrel.

Y fydh hwarvos y’n Soler Willoughby dres oll Berdh an Orsedh, Kowethasow Kernow Goth ha tus a vri dt’Meurth 8ves mis Ebrel dhe 6.30wh, may fo an Bardh Meur.


Kleudh Oratri Peran 17ves mis Hwevrer 2014

Wosa 15 bledhen a ober kales gans an Trest Peran, Eileen Carter, Gwythyades an Log, - a wrug wortiwedh an kynsa palas y’n tewyn hag a gudh Oratri Peran, dhe dhalleth y gleudh.

Yn 1980, an drehevyans re bia kudhys dhe witha an magoryow hwath gesys gans an gwaytyans y fia y’n termyn a dheu diskudhys arta ha gwithys yn drehevyans may halsa pub huni y vysytya. An kleudh yw an kynsa kamm war an vyaj ma ha lies person a dheuth dhe ri gweres dhe balas an jydh istorek ma.

St Pirans Oratory Excavation

Yth esa lies Bardh ena y’ga mysk Bardh Meur Maureen Fuller, Steren Mor, ha Konseler Julian German, Ago Marghogyon, Synser Portfolio rag Gonisogeth. Keskerdh Peran a vydh dy’Sul 2a mis Meurth dhe 2wh, pan wayttyn ni gweles avonsyans y’n kleudh.


Bardh Meur hag ilewydh Phil Beer

Phil Beer Gorsedh fundraising night

Bardh Mur hag ilewydh Phil Beer dhe'n hwarvos rag sevel arhans a-barth Gorsedh Kernow dhe Borthia.

Yth esa moy ages 100 person dhe'n hwarvos synsys dhe Borthia yn mis Hwevrer.


Gool Porthia 10ves mis Hwevrer 2014

St Ives Feast

Bagas lowenek a dus ha fleghes, yn unn wiska an idhyow hengovek, a omjunyas gans an keskerdh burjesek dhe Fenten Ia dhe Porthmeur, le may bennigas an pronter an fenten, ha may feu beudhys pub flogh oll ha’n dus esa ow kolya gans dowr sans.

Ena an keskerdh eth yn kerdh dhe gorflann an eglos ha’n Mer a dewlis an bel hurlya troha’n dus yowynk esa ow kortos war an treth.

An helgh a dhallathas gans an sywyans y hwrug an gwaynyer dhe dhaskor an bel arghans dhe’n Mer yn-mes an Burjesti dhe hanterdydh.

St Ives Feast
Kannas Bardh Meur - Merv Davey (Telynor an Weryn), Bardh Meur - Maureen Fuller (Steren Mor),
Mark Dungey (Donsyor Lanust), Delia Brotherton (Myrghwyn Melynor)

Hemma a veu sywys gans li pasti keveylys gans ilow dhyworth Bagas Porthia ha gorfenna gans areth a rassow dhyworth an Mer. Yth esa termyn pur lowen omjersys gans pub huni.


Berdh Gernewek – diskwedhyans skeusennek

Bardh Meur and Julia Nottingham
Bardh Meur ha skeusenores Julia Nottingham


Diskwedhyans Skeusennek

Berdh Gernewek – y hwer diskwedhyans skeusennek y’n Spring Gallery, Kresen Artow an Poly, 24 Stret an Eglos, Aberfala bys dy’Sadorn an 8ves a vis Hwevrer 2014 dhyworth 10kh bys 5wh, saw dydhyow Sul.

Vysytyoryon dhe’n diskwedhyans, hag yw ygor dhe’n bobel, a yll kewsel orth Berdh Gorsedh Kernow an dhew dhy’ Sadorn an Kalan ha’n 8ves a vis Hwevrer a-dro dhe’n Orsedh hag ober Berdh.

An skeusenores yw Julia Nottingham, studhyores tressa bledhen Pennskol Aberfala neb usi ow studhya BA Skeusenieth Gwask ha Gologydhel orth Lown Pennrynn.


Oratri S Peran

St Pirans Day

Wosa lies bledhen a gaskyrhes, re wrontyas wortiwedh kummyas a dhigudha Oratri S Peran orth Tewynnow An Ger. Yth yw an hen dyller ma, posek fest del yw dhe wonisogeth kernewek, ynkleudhys y’n tewes a-dhia 1980.

Pub bledhen kansow a dus a geskerdh a-dreus an tewynnow, gans rannow a’n gwari S Peran daswrythys dres an kerdh. Wor’tiwedh peub a gan Trelawney ha gorra lili Korawys orth Krows Peran.

Y hwyrvydh an keskerdh hevlena an 2a mis Meurth.

Rag redya derivas Trest S Peran dhe’n wask, klyckewgh omma, mar pleg.
Rag redya an 'Nowodhow S Peran', klyckewgh omma, mar pleg


Kresen Kernow — Tre Nowyth rag an Hwedhlow a Gernow

Tregellas tapestry
Tregellas Tapestry

Yma lemmyn Arhasans Kamm 1 rag displegya tre nowyth rag Sodhva Govadhow Kernow, Lyverva Studhyansow Kernewek ha Kovadh Kyrhynnedh Istorek Kernow ha Syllan, ow kesunya an tri huntel dynyansek ha gonisyow ma.

An drehevyans nowyth a dhre war-barth fentynnyow gwreydhek, pryntys hag elektronek yn unn gresva orth tyller An Hen Vragji, Resrudh. Omma y hyllir gwitha, hedhes ha sawya an kuntellow hag yndellma y hyllir devnydhya an hwedhlow marthys a dherivons rag sordya goslowysi nowyth ha koth orth an ertach a Gernow.

Dres oll an vro yn misyow Meurth hag Ebrel y hwyrvydh towlen-gussulya a-dro dhe’n gresva nowyth profys. Wostalleth an kussulyans a gomprehend an komoditys ha gonisyow a vynn gweles devnydhyoryon, kesparow ha kevrenogyon alladow y’n drehevyans nowyth. Dalleth a wra Kala’ Meurth yn hen werthji Boots yn Resrudh, ena an 8ves mis Meurth yn Chi Stuart, Lyskerrys, ha dydhyasow pella a vydh dyllys orth aga gwiasva. An re ma a vydh sewys gans esedhogow bagas gans goslowysi ha kesparow dhivers.

Rag dyski moy a-dro dhe’n ragdres ha’n dowlen-gussulya, po omwitha a-lemmyn gans an nowodhow, mirewgh orth an folennow-gwiasva war http://www.cornwall.gov.uk/kresenkernow, omrolya dh’aga e-lyther-nowodhow der ebostya orth cro@cornwall.gov.uk, kavos an ragdres war Facebook orth ‘Kresen Kernow’ po kestava orth Tamsin Mallett, Sodhva Govadhow Kernow pell: 01872 323127 po ebost tmallett@cornwall.gov.uk


Kernowyon a Gan

Grand Bard at Royal Albert Hall

Avel Bardh Meur, gelwys veuv vy gans an Keffrysyans Kernewek a Geuryow Mebyon dhe esedha y’n Lojja Riel Hel Albert Riel rag golya aga 30ns Pennblodh, dy’Sadorn 2a mis Du. Pur enorys en vy dhe wul yndella ha fest prout dhe glewes 590 lev ow kana yn kolonnek a-barth Kernow, war-barth ha’n gleworyon gernewek goryntanys.

Kanasow yowynkes kernewek o Cambiata (keur mebyon gans levow ow chanjya) hag Orkestra Yowynkes Kernow, anodho may sonas an organydh, Angus Webster, 14 y vloodh, gans meur a vaystri organ an Hel Albert Riel! Yth en vy prout fest ynwedh a’gan verdh, neb a gevros dhe’n hwarvos dre skrifa ilow ha geryow, dre berformya gans daffar ha levow, dre lewya keuryow ha treylya kanow yn Kernewek.

Choir at Royal Albert Hall

An skoodhyoryon, hag a lavuryas di gans aga baneryow ha’ga hwarthuster kernewek, o kehaval orth an Lu Trelawni a’n osow tremenys, mall o gansa omdhiskwedhes yn Loundres may hallens i disklerya a’y wosa, “Yth en evy ena!” Kernow bys vykken!

Steren Mor, Bardh Meur Kernow


Ida Hilary Summerhayes Shaw - Myrgh Dumnonya

Re verwis Hilary Shaw, 90 hy bloodh. Kyns esel Konsel an Orsedh ha Kesva an Taves Kernewek magata, yth o hi dyskadores pur sewen a’n yeth kernewek yn ranndir Aberfala/Pennrynn dres moy es 25 bledhen, ow tyski klassow leel adhyskans tevesigyon yn Kolji Pennrynn. Hi a wre devnydh y’n klassow a’y steus skrifys yn arbennek, ha lies a’y studhyoryon aga honan a besyas dhe dhos ha bos berdh ha dhe dhyski.

Hilary re ordenas lies servis y’n taves kernewek hag yth o hi esel byw Bredereth Sen Jago, bagas usi ow tresya mellow kryjyk kernewek gans bagasow keltek erel yn Europa. Bern arbennek a’s tevo a’n gwariow kryjyk klassek kernewek.

Urdhys veu Hilary orth Kelliwik yn 1984, ow kemeres an hanow bardhek Myrgh Dumnonya.

Pat Miller - Myrgh Jowna


Gorsedh Kernow 2013 Pennrynn/Penryn 2013 DVD

Y hyllyr prena DVD Solemnyta an Orsedh 2013 dhe Penrynn lemmyn

An kost yw £6 ha ganso £1.00 f & l y’n RU, £2.50 f & l Europa, ha £3.50 rag remenant an bys.

Yth yw furvyans PAL Europek war blasen pryntys yn liw DVD-R.

Y teu yn kyst lyverva DVD gans brehel pryntys yn liw.

Furvlen arhadow omma (furvlen PDF)

DVD cover


16ves mis Hwevrer 2014 : dydhyas rag agas dydhlyver

Hwarvos rag sevel arhans a-barth Gorsedh Kernow a vydh synsys yn Burjesti Porth Ia dy’Sul an 16ves a vis Hwevrer. An ilewydh a vydh Phil Beer, meuraswonnys dhyworth ‘Show of Hands’.

Y hyllir kavos omma kedhlow leun a’n hwarvos.


Lonch Lyver dhe Leedstown

Richard Jenkin book launch
Derek Williams, Ann Jenkin, Maureen Fuller

Bardh Meur Maureen Fuller a attendyas kuntelles arbennek dhe Leedstown, dhe lonchya an lyver nowyth a-dro dhe vewnans Richard Jenkin (1925-2010), neb o personoleth gresel hag awenek yn dasserghyans an honanieth, yeth ha gonisogeth kernewek.

An lonch a veu kovhes ha solempnys gans bardhonogow, yeth plen hag ilow dhyworth an teylu ha kowetha.

"Richard Jenkin o an kynsa person a glewis vy kewsel Kernewek," yn-medh Maureen – Steren Mor – orth an lonch hag o attendys yn ta.

Loveday Jenkin – Myrgh an Tyr – myrgh yowynka Richard Jenkin, a dylis trubyt dh’y thas avel awen dhe henathow yn rew.

"Y les yn Kernow ha Kernewek o passhyon, ha nyns o studhyans akademek," yn-medh hi, "hag ev a wra pesya aweni oll ahanan."

"Ev a’n jevo natur kuv ha konvedhes," yn-medh kar ha kyns Bardh Meur Jori Ansell – Caradok – "Dhe lies ev o koweth da ha kuv, gans spyrys ygor ha hel ha jolifta jentyl hag a ylli koselhe studh tyckli."

Y hyllir gweles trogh gwydheo an hwarvos omma.

Dhe ragerhi dasskrif a “Richard Jenkin: Map Dyvroeth: Mab Meur a Gernow,” gwrewgh klyckya omma mar pleg.


Berdh Kernow Ranndir an Tamar

Lyver nowyth a-dro dhe verdh ranndir an Tamar, an pympes y’n kevres, a vydh lonchys mis Gwynngala 2014, rag keslamma gans hwarvos solempnita ygor Gorsedh Kernow yn Penntorr.

Testen an lyver a vydh berdh gernewek, marow ha byw, neb a’s teves mellow gans an ranndir na. Synsys ynno a vydh berdh aswonnys y’n trevow Tavistock hag Aberplymm war’n lann est keffrys ha’n ranndiryow a-dro dhe Gelliwik, Essa ha Penntorr war’n tu west.

Re hwarva seulabrys kuntelles leel gans skoodhyans Mer Penntorr, ha re bareusas rol servadow ha ri kedhlow dhe verdh vyw a-dro dhe’n vaner a bareusi aga skrifow aga honan. Ni a wayt may fo gweres dhyworth pub bardh oll y’n ranndir na, Kowethasow Kernow Goth ha bagasow kovskrifen leel gans an ober a hwithrans munys a-dro dhe verdh varow. Nebes anedha a veu urdhys mar a-varr avel 1930, dres kov tus lemmyn yn fyw.

Mar mynnowgh kavos dasskrif a’n 2 rol servadow ha mar kyllowgh gweres, ebostyewgh mar pleg orth Ann Trevenen Jenkin orth pellgowser@btinternet.com po pellgewsel orth 01736 850332.


Tony Piper - Baneror

Yth esa Loskva Gambronn leunhes, 6ves mis Du, an dus ena orth hi fenna rag servis kommytyans korf ha’n loskans agan bardh ni Baneror (Tony Piper).

Tra dhiblansedh y honan o a'n dhiverseth an re owth attendya an kuntelles na, avel yth esa apert an gnas hwarthus ha’n gerensa yn mysk an “gynoryoryon” hag ena yw gnas Baneror y honan eev.

Yth o Tony yn kettermyn den ha'y natur hwarthus dyspleys yn feur hag an minhwarth ogas ha klavesus hag onan pur sad adro an maters ha ker ens i ragdho.

Ev o person brassa ages bewnans a wrug attendya pub hwarvos oll agan Movyans Kernow ni.

Ny wrug ev perthi folnedh vydh yn lowen ha feusik ha synsys re beu Konsel Gorsedh Kernow rag y avis ha'y gusul fur war lies kentel.

Ev re beu onan poos yn unn veurhe savla Kernow y'n Guntelles Geltek Geswlasek adreus lies bledhen hag ev ow kavos lies koweth anodho hag ynwedh a Gernow.

Den teylu esa ha gans reowta y gothmans goth a'n kreslu ha'n Movyans Kernewek. Ev a glewas yn town enor down y vos bardh Kernow ha Gorsedh Kernow yn hy thro a glew enor y eseleth ha y gowetha.

Ni a wra perthi kov y dhewlagas minhwarthus.

Re bo gwynn y vys war lann arall an mor down.

Dew genes Tony.

Skogynn Pryv - Mick Paynter

Klyckyewgh omma rag vydeo "In Memory of Tony Piper".


Derivas Berrhes a Guntellyans Konsel an Orsedh, mis Hedra 2013

GK Council

Taw a vynysen a veu synsys orth dalleth an kuntellyans dhe berthi yn kov agan kyns kesesel an Konsel, Tony Piper – Baneror.

Ena an Konsel a raglevas dhe gesdewis Delia Brotherton – Myrghwyn Melynor – war an Konsel ha hi a veu gelwys y’n kuntellyans avel an Sodhoges Keskomunyans nowyth.

Y feu lennys rol a is-kesedhegow an Konsel gans an Bardh Meur ha kedhlow a-dro dhe eseli a’n re ma re beu nowythhes.

Ena an Kannas Bardh Meur a ros derivas fatel o an solempnita Pennrynn ha nebes maters a veu kampollys – byttegyns, an prederow kemmyn o re bia hemma sewen. Akordyans a veu res rag arwodhieth nowyth hag a vydh askorrys rag an vledhen a dheu, hag y feu unnverhes assaya lystya Dyghtyer Hwarvosow dhe ordena an esedhvos.

Rol a gerthow synsys gans an Orsedh a vydh gwrys – An Alhwedhor re wrug dalleth gans hemma mes yma traow pella re beu res dhe’n Orsedh dres an bledhynnyow hag a dal dhedha bos rekordys war venegva rag porpos a surheans. Y hwaytir y hyllons i y’n termyn a dheu bos displetys yn kovskrifva genedhlek.

Dedhyasow rag kuntellyansow y’n vledhen a dheu a veu akordys del syw:

  Dy’Sadorn an 8ves a vis Hwevrer 2014 – Lys Kernow, Truru
  Dy’Sadorn an 12ves a vis Ebrel 2014 – Penntorr (dohajydh an Gwarnyans myttinweyth)
  KKB – Dy’Sadorn an 14ves a vis Metheven 2014 – Lys Kernow (kuntellyans Piwasow 10.00, Konsel 11.00, KKB 13,30)
  Dy’Sadorn 12ves a vis Gortheren – Lys Kernow
  Dy’Sadorn an 25ns a vis Hedra – Lys Kernow

An derivadow divers a veu res gans an is-kesedhegow hag an re ma a veu degemerys gans an Konsek. Y’ga mysk an nowodhow a syw:

  An alhwedhor a dhasleveris an galow rag berdh dhe ri dhe’n Arhas Kemmynn.
  Solempmita an Awen a veu dadhlys ha Kernow a omvodhegis dhe arhwilas py le a via an gwella.
  An Korf Laha nowythhes yw lemmyn parys dh’y bryntya ha hemma a veu res akordyans avonsya.


Park Thanckes, Penntorr

Torpoint 2014 GK site

Park Thanckes re beu dewisys avel an le rag an nessa solempnita ygor an Orsedh, hag a vydh synsys dhe Benntorr, 6ves mis Gwynngala 2014.


Kesstrifow Gorsedh Kernow 2014

Yma’n kesstrifow Gorsedh Kernow lemmyn ow mos yn-rag. An kesstrifow ma yw ygor dhe bub huni, tevesigyon hag ynwedh tus yowynk. Yma klassow yn Kernewek ha Sowsnek, bardhonieth, yeth-plen, studhyansow Kernewek, ilow, art, ha skeusenieth.

Manylyon leun a bub klass, rewlys rag profyans, ha furvlen profyans, yw lemmyn kavadow war an wiasva ma. Dydh degeans rag pub klass yw Dy’Lun an 28ens a vis Ebrel 2014, hag y fydh res an piwasow gans an Bardh Meur dres an Orsedh Ygor dhe Benntorr an 6ves a vis Gwynngala 2014.

Rag manylyon leun klyckyewgh omma rag tevesigyon, hag omma rag tus yowynk


Gorsedh Kernow: Piwasow Holyer an Gof 2014
(rag lyvrow dyllys y’n vledhen lyver dedhyow 2013)

Holyer An Gof

Y hwilir y’n eur ma profyansow rag an piwasow a-ugh. An Piwasow Dylloryon bledhennek yw rag dyllansow a nas uhel a-dro dhe Gernow po a-dro dhe’n Taves kernewek. Yma hwegh pennglass, ha dhyworth an re ma y fydh piwas dre vras an Hanav Holyer an Gof dewisys. An gwerison ma heb hedhi a veu res yn kov an Vardh ha dyller kernewek, Len Truran - Holyer an Gof.

Dydh degea rag profyansow yw Dy’Gwener 28ens a vis Hwevrer 2014.

Rag manylyon leun ha furvlen profyans kewgh dhe www.holyerangofawards.org.uk


Gorsedh Pennrynn 2013


past grand bards and ocs banners

Wosa liv a law ha keser dres an nos kyns, ha dalleth glyb dhe Jydh an Orsedh, an komol a omgilrolyas an howl a splannas ha’n keskerdh bardhek eth war-nans Stret Isella an Varhas, yn Stret S. Thomas kyns tremena der Op Kolji hag entra an park Glasneth. Ass o omglewans angrysadow bos war le mar istorek ha mar bosek dhe istori ha taves a Gernow, ha’n nessa tro re beu an Orsedh synsys ena – an diwettha ow bos in 1974.

Awards

Wosa an verdh dhe entra an kylgh, an hwyth kern 'Entrans an Bardh Meur' a dhassonas dres an tir dhe dherivas devedhyans an Bardh Meur Steren Mor ha'n solempnita a dhalathas gans dynnergh yn Kernewek dhyworth an Mer Beverkey Hulme, neb a ros plat erhys yn arbennek dhyworth 'Malcolm Sutcliffe Glass' dhe govhe an jydh. Yn unn worthebi an Bardh Meur a ros areth diwyethek, an pyth y hyllir redya omma.

Joining of the Sword

Wosa bos senys an korn ha’n Arwodhbardh re awlsa dhe’n peswar poynt kompas a Gernow, an ‘Kri a Gres’ a veu klewys ha’n Orsedh a veu disklerys ygor. Nessa y teuth solempnita Unyans an Kledha, arwodh a unnses ha felshyp an teyr gwlas keltek. Hevlyna an dhew hanter a veu degys gans Bert Biscoe Vyajor gans Geryow ha bardh bretonek Bernard Cousquer. Ena y sywyas Dons an Bleujyow hag Offryn Frutys an Nor gans an Arlodhes a Gernow. Wosa kovheans a verdh tremenys. 18 bardh nowyth a veu dynerhys y’n kowethyans ha res aga henwyn bardhek dewisys. Arethyow a veu res gans Arghdrewydh Kembra Christine James ha Mona Cousquer dhyworth Breten Vyhan. Gwaynyoryon kesttrivow ha degemeroryon a Biwasow an Orsedh a dhegemeras aga gwerysons ha’ga thestskrifow, ha ‘Testskrif Arbennek a Attent Dres Ehen’ piwashes dhe Vr. Perran Penrose eus tremenys, a veu degemerys gans Mrs. Angela Penrose. Nessa ‘Testskrif Arbennek a Attent Dres Ehen’ eth dhe Vrs. Ingrid Loyau-Kennett dhyworth Hellys. Klyckyewgh omma.

Wella

Testskrifow a wonis hir a veu piwashes dhe gyns Bardh Meur John Chesterfield Gwas Constentyn, 50 bledhen avel bardh ha Charles Thomas Gwas Godhyan, 60 bledhen avel bardh. Piwas arbennek a veu res dhe Wella Brown Crenner, 40 bledhen avel esel konsel an Orsedh.

Archdruid

Del dheuth an solempnita dhe benn, an verdh a wayas yn-rag dhe’n Omborth, an ti a lelder a veu res ha’n “Bro Goth Agan Tasow” devosel a sonas dres an kylgh kyns bos deges an solempnita. Wosa an te bardhek hengovek an Arludh-Leftenant a Gernow Koronal Edward Bolitho OBE a gewsis a’y skoodhyans rag pub tra a wra an Orsedh dhe avonsya Kernow, hy istori ha’y hengovyon.

Meur ras dhis Pennrynn ha dhe bub huni neb a weresas dh’y wul dydh hegov!

Gorsedh 2014 a vydh synsys dhe Benntorr dy’Sadorn an 6ves mis Gwynngala.

New Bards
Berdh Nowyth

Kernow bys vykken!

Pat Miller, Myrgh Jowna


Lonch a Guntell Bardhek Gorsedh Kernow dhe Dremogh

Dy’Merher an 4a mis Gwynngala a welas lonch Guntell Bardhek Gorsedh Kernow dhe’n Keschanj, Tremogh. An woslowysi gelwys a synsas y’ga mysk tus a vri an Bennskol, an Lyverva ha’n asrann Studhyansow Kernewek, eseli an Konsel ha ostysi dhyworth Gorsedh Kernow, hembrenkys gans Bardh Meur Maureen Fuller, Steren Mor, eseli Kessedhek Dyllansow ha Kovskrifennow an Orsedh, dres Berdh neb re gevros dhe’n kuntell. Ostysi a veu dynerhys gans Doreen Pinfold, Penn a Wonisyow Kedhlow ha Lyverva dhe Aberfala (ha Pennskol Garesk). Y sywyas arethyow dhyworth Gary Tregidga Map Rosvean hag Ann Treven Jenkin Bryallen. Ilow a veu provys gans Telynyores an Orsedh Esmy Frances Ylades ha Mike o’Connor Crowder, ha bardhonieth gans Bert Biscow Vyajor gans Geryow. Wosa an ygerans gans an Bardh Meur, ostysi a veu kemerys war dro an lyverva gampollans hag yw ygor dhe’n poblek.

Dres an diwettha teyr bledhen, lyfrow re beu kuntellys tamm ha tamm dhyworth Berdh vew dre rians, y’ga mysk lies gesys gans an Gernowyon tramor, ha’n niver a bes tevi. An Kuntell Bardhek ma, asnodh rag kampollans yn unnik, a dhastewyn lesow divers hag efan an Verdh Gernewek.

Gans ogas ha 300 gorrys yn rol an venegva, hemm yw an kynsa tro re beu lyfrow Gorsedh Kernow kuntellys y’n unn le, hag a sav ymaj an kowethyans ha gweres dhe fondya gre a Dremogh avel lyverva akademek arbennek rag hwithrans kernewek.


Lonch Lyver dhe Bennrynn


Book launch

An seythen kyns an Orsedh dhe Bennrynn a welas dyllans an lyver a-dro dhe Verdh Gernewek a Ranndir Pennrynn hag Aberfala. Lonch an lyver gans Bardh Meur Maureen Fuller Steren Mor, a veu synsys yn Lys an Dre Pennrynn yn lok a ganasow Konselyow Pennryn hag Aberfala, ha tus a vri erel, skoodhoryon ha kevrioryon. An darvos o leun a dus ha gwerthow o bew ha tus ow lostya dhe brena dasskrifow. An lyver a syns ynno bewgrafow a Verdh yn few ha tremenys maga ta, hag y hyllir y gavos dhyworth Gorsedh Kernow.

Del lever Steren Mor y’n raglavar: "Yth or sowthenys orth diversieth a Verdh, an le may fons i genys, an le may trigsons ha’n pyth a gollanwsons. Y krevha an gwir y hyll bos Bardh neb a ober rag Kernow ha’y gonisogeth, mars yns i leun a basshyon a-dro dhe’n dhew. Henn yw an substans yw kemmyn dhe bub bardh."

Rag vydeo klyckyewgh omma


Sordya an Diaspora

Hevlyna y feu synsys an Keskusulyans GK orth Hel an Dre Pennrynn an jydh kyns an Orsedh. Yth esa yn lok niver a wodrigoryon tramor gans mellow dhe Gernow. Wosa dynnargh dhyworth an ordenor David Holmes Rifelwas, ni a glewas rekordyans a Jim Wearne Canor Gwanethtyr a Woodbridge, Illinois, ow kana y ober y honan ‘Where’s Cousin Jack’, sywys gans mell bew gans Peter Trevorah Mab an Gwylvos yn Northcote, Awstrali, neb a ros derivas a’y wreydh kernewek. Wosa hemma ni a glewas dhyworth Jean Ellis Kernewes an Keweenaw yn Calumet, SUA. Yth o mall dhe’n woslowysi klewes dhyworth Bill Phillips Mapwyn Whel Ros, mes yn trist yth esa kaleterrow teknogel gans an mell dhe Melbourne.

Lesley Trotter a ros areth dhe les a-dro dhe vewnansow a wragegh gesys tre ha’ga gwer owth oberi a-ves, yn fenowgh war vrastir aral, ha Kate Neale, neb a ros golok uskis yn hengovyon ilowek. Colin Roberts Mab Sen Kolomm a dherivas fylm a-dro dhe’n Gampyorieth Omdowl Kernewek Kenedhlek a Awstrali. Y pleg dhyn godhvos bos an sport kernewek ma ow seweni yn Awstrali. Meur a dhadhel a hwarva dre ha wosa an pyth o dydh dhe les ha kedhlowek.

Meur ras dhis David a ordena an keskusulyans ha dhe bub huni a gemeras rann ynno.


Solempnita Piwasow rag Ombroyoryon Sewen
yn Apposyansow an Taves Kernewek 2013


2013 exam ceremony

Ombrofyoryon Sewen yn apposyansow an Taves Kernewek hevlyna, a omguntellas warbarth gans aga theyluyow ha’ga dyskadoryon dhe Lys Kernow rag rians aga thestskrifow. Kaderyer Kesb=va an Taves Kernewek Graham Sandercock a dhynerhis pub huni ha leverel bos meur y dhelit kewsel y’n taves Kernewek yn Chambour an Konsel. Jenefer Lowe, Dyghtyores Displegyans, Maga, Keskowethyans an Yeth Kernewek, a styryas savle y’n eur ma a Yethow Kernewek ha Kerth. Dhe’n pols ma, nyns yw possybyl bos apposys yn fr4amweyth Yethow Kerth del veu kyns, mes yma keskowsow ow pesya hag yma gwaytyans dhedhi y fydh Kernewek restorys.

2013 exam ceremony

An Bardh Meur, Maureen Fuller, a geslowenhas pub an ombrofyoryon sewen ha leverel y kows moy es hanter an poblans a seyth bilvil an bys moy es unn taves, kyn hwra nebes broyow assaya gorra war re erel aga thaves aga honan avel an taves meur. Dre dhyski Kernewek, yth esa an ombrofyoryon sewen owth omjunya gans an bys a liesyethoryon, an brassa rann. An Bardh Meur a ros an testskrifow hag o pes da yn arbennek y hwrussa unnek ombrofyer sewen y’ga apposyans Gradh 4, an brassa niver a-dia 1999, pan esa 15 ombrofyer sewen. Henn yw dargan dha rag an termyn a dheu.

An ombrofyoryon sewen o:

 • Gradh 1: Anthony Best, Monica Best, Joe Borthwick, Richard Clemo, Denise Hunt, Ben Larham, Michael Rottenbury, Shaun Toft.
 • Gradh 2: Colin Barnes, Gillian Beswick, David Cockersell, Patricia Green, Peter Green, Peter Jenkin, Ben Lang, Karen Tregaskis.
 • Gradh 3: Bramwell Hughes, Penny Melmouth, Anne Slade, Briar Wood.
 • Gradh 4: Frank Blewett, Fred Coxon, Yann Jaffredou, Trevor Lawrence, Gareth Parry, Pat Parry, Stephen Penhaligon, John Prowse, Christine Stephens, Ronan Tremel, Julia Wass.

2013 exam ceremony


Bardh Meur dhe Lys Kernow


Grand bard and John Pollard

Bardh Meur Maureen Fuller a dheuth erbynn John Pollard - Kampyer a’gan Ertach, Gidyer Konsel Kernow dhe dhadhla a-dro dhevaters kernewek. Kuntelyansow pella a wra sywya dhe geschanjya tybyansow a-dro dhe wonisogeth kernewek ha’y sawder.


Richard G. Jenkin: A great son of Cornwall/
Map Dyvroeth: Mab meur a Gernow

Lonch gans an Bardh Meur a’n lyver posek ma a-dro dhe Richard jenkin a wra hwarvos dhe Hel an Benndra, Leedstown dhyworth 7wh, Dy’Gwener an 25ns a vis Hedra. Galowyow re beu danvenys dhe gevriysi, teylu ha ledyoryon an kowethyansow mayth esa ev omvyskys.

Mar mynn tus erel dos, dhyworth a-dro dhe 7.45wh, y fydh an lyver war werth hag y fydh gorthuherweyth a dhidhanans kernewek, pan vowgh hwi wolkum vysytya. Byttegyns, mar pleg pellgewsel orthiv po danvon dhymm e-bost dhe dhyski mar eus hwath spys. Niverow rag an hel yw strothys.

Ann Jenkin (01736-850332) pellgowser@btinternet.com

Rag manylyon pella ha furvlen erhi, mar pleg klyckyewgh omma.Kovskrifow an Wiasva (Nowodhow pella)...

2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002

Y hyllir kavos nowodhow ha derivadow kens, sywyansow kesstrivyansow eus passys, rol bledhennek a Verdh Noweth, myrva Berdh Veur, Berdh a vri, h.e., der an venegva war folen kovscrifow, dre glyckya war Menegva Kovscrifow an Wiasva.

Klyckya omma rag Folen Art an Orsedh

 


Pup daffar © Gorsedh Kernow marnas ev yw ken askrifys